Preview Mode Links will not work in preview mode

Myšlením na vrchol

May 23, 2022

Staré moudro říká, dvakrát měř a jednou řež. Možná jste také v dětství slyšeli radu od svých rodičů a učitelů, že dříve, než něco řeknete, si to máte nejprve pořádně promyslet. Zkrátka a dobře, většina z nás byla vychována v systému, že je potřeba si nejprve věci důkladně...


May 20, 2022

Své zkušenosti se stříbrem předává host dnešního podcastu. Tomáš jako obchodník se drahými kovy přiznává, že cítí mezi lidmi zvýšenou poptávku, a také se již setkal s tím, že někteří lidé jednají unáhleně nebo někde naletí. A většinou je to jen kvůli jejich strachu z budoucnosti...


May 18, 2022

Občas se potkám s lidmi, kteří komentují úspěch někoho druhého slovy: „Měl prostě štěstí.“ Je pravda, že občas podobná slova říkají i někteří podnikatelé, když se jich zeptáte, co jim pomohlo v životě k úspěchu. „Zkrátka jsem byl ve správný čas na správném místě. Měl jsem...


May 17, 2022

Věříte na náhody nebo na osud?
Někteří lidé si myslí, že životní úspěch, bohatství nebo štěstí jsou pouhou otázkou náhody. Jiní naopak pochopili, že ten, kdo čeká, až mu štěstí zaklepe na dveře, tak může čekat také celý život. Každý se může stát tvůrcem svého štěstí a...


May 16, 2022

Vždy jsem obdivoval lidi, kteří v životě dosáhli mimořádných výsledků, a často jsem si kladl otázku: Co je žene stále dál? Proč se držitel světového rekordu snaží překonat sám sebe? Jak to, že si jsou někteří lidé schopni dávat stále nové výzvy, ale jiní se jich zaleknou?
 

V...